Farma Highland Cattle

Prejsť na obsah
FARMA
HIGHLAND CATTLE

VÁŠEŇ SPOJENÁ S PRÍRODOU
Myšlienka našej farmy

Hlavnou myšlienkou od vzniku našej farmy v roku 2009 je chov škótskeho plemena Highland Cattle výlučne na prírodných pastvinách, senom z vlastnej produkcie bez použitia akýchkoľvek chemických látok.
Chov tohto ušľachtilého dobytka je naším hobby.
Náš Príbeh
Farba Highland Cattle vznikla v roku 2009 na úpätí pohoria Pohronský Inovec v blízkosti Zlatých Moraviec. Náš chov  je chovaný výlučne na prírodných pastvinách, senom z vlastnej produkcie počas zimy, bez použitia akáchkoľvek chemických látok. Plemeno škótského náhorného dobytka je charakteristické nenáročnosťou, vysokou kvalitou mäsa. Vlastníctvo rozsiahlych pozemkov, vášeň v podobe chovania dobytka v spojení s našou filozofiou zameranou na ekológiu, nám dáva možnosť udržiavania porastov a lúk. Potomkovia nášho plemenného býka Lea sa nachádzajú v Slovenskej republike, Českej republike, Maďarsku, Beligcku, Rakúsku, Nemecku a taktiež vo Švajčiarsku. Chov je kontrole úžitkovosti a štátnom registri.

Naša farma ponúka na predaj jalovičky od prvého roka života až po dospelých býkov.V našej farme sú zvieratá chované výlučne na vlastných pastvinách v nerušenom prostredí bez použitia akýchkoľvek chemických látok.Mäso nášho dobytka neobsahuje žiadne rastové hormóny ani antibiotiká.


KONTAKT


(+421) 905 715 158
PILMONT@PILMONT.SK
Návrat na obsah